HOW TO SHOP

1 Login or create new account.
2 Review your order.
3 Payment FREE shipment

If you still have problems, please let us know, by sending an email to support@website.com . Thank you!

SHOWROOM HOURS

Mon-Fri 9:00AM - 6:00AM
Sat - 9:00AM-5:00PM
Sundays by appointment only!

การผ่าตัดเสริมจมูก (Rhinoplasty)

การผ่าตัดเสริมจมูกในทางการแพทย์สามารถทำได้ทั้งเพื่อสาเหตุทางด้านสุขภาพ หรือทางด้านความงาม โดยการเสริมจมูกนี้หมายรวมถึงทุกกระบวนการ ตั้งแต่การปรับแต่งขนาด รูปทรงของจมูกสองข้างสมมาตรกัน การเสริมจมูกเพื่อเหตุผลทางด้านสุขภาพ เช่น ผู้ป่วยที่ประสบอุบัติเหตุอย่างอุบัติเหตุ การปรับตำแหน่งโพรงจมูก เพื่อช่วยในการหายใจ หายใจได้สะดวกขึ้น

การเสริมจมูกในด้านความงาม เป็นการตกแต่งโครงสร้างของจมูก ให้มีรูปร่างที่สวยงามขึ้น สูงขึ้นและรับกับใบหน้า ซึ่งขนาดของจมูกที่เหมาะสมกับใบหน้ามีผลทำให้ใบหน้ามีเค้าโครงที่โดดเด่นขึ้นและยังเป็นส่วนทำให้ส่วนอื่นๆของใบหน้ามีความรู้สึกที่โดดเด่นแตกต่างกันออกไป

การศัลยกรรมจมูกแบบปิด หรือ Closed Rhinoplasty

เป็นการผ่าตัดที่เกิดขึ้นภายในจมูก แพทย์จะถูกกรีดเป็นแผลพอประมาณภายด้านในของโพรงจมูก และจะถูกทำให้แยกออกจากกระดูก และกระดูกอ่อนซึ่งสามารถนำออกมาภายนอกได้ จากนั้นก็จะทำการจัดรูปร่างใหม่ ไม่ว่าจะเสริมหรือตัดแต่ง เพื่อให้ตรงกับแบบที่ต้องการ

ข้อดีเมื่อใช้วิธีนี้

 • ราคาถูกกว่าแบบเปิด
 • เป็นการผ่าตัดเพียงรูจมูกด้านในใช้เวลาไม่นาน
 • การดูแลรักษาไม่ยุ่งยาก


ข้อเสียเมื่อใช้วิธีนี้

 • โอกาสที่จมูกจะเบี้ยวหรือเอียง มากกว่าแบบเปิด
 • ไม่เหมาะกับผู้ที่มีจมูกสั้นมากเกินไป
 • ไม่สามารถปรับแก้โครงสร้างจมูกได้ทั้งหมดเนื่องจากเป็นการเปิดแผลในรูจมูกเพียงด้านใดด้านหนึ่งเท่ากั้น
 • ไม่สามารถทำให้โด่งหรือปลายเชิดได้เท่าแบบเปิด


การศัลยกรรมจมูกแบบเปิด หรือ Open Rhinoplasty

แพทย์จะทำการผ่าตัดทำโดยการกรีดผ่าจมูกออกในแนวดิ่ง เปิดให้เห็นแกนจมูก จากนั้นจึงทำการแยกเนื้อและผิวหนังออกจากโครงสร้างจมูก เพื่อที่แพทย์จะได้เห็นโครงสร้างหรือกายวิภาค (anatomy) ของจมูกได้อย่างชัดเจน

ข้อดีเมื่อใช้วิธีนี้

แก้ไขรูปร่างจมูก ได้อย่างครบถ้วน เนื่องจากสามารถเห็นโครงสร้างภายในได้ดีกว่า
สามารถตกแต่งปลายจมูกให้โด่งเชิด โดยใช้กระดูกอ่อน เพื่อตกแต่งป้องกันการทะลุได้ดี
ทำปลายหยดน้ำได้ดี
โอกาสที่จมูกจะเบี้ยวหรือเอียง น้อยมาก
สามารถแก้ไขแกนจมูกที่คดเบี้ยวหรือใหญ่ได้
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่มีจมูกสั้นเพราะจะช่วยเสริมปลายให้ยาวได้ดีกว่า

ข้อเสียเมื่อใช้วิธีนี้

ทำยากและนานกว่าเสริมจมูกแบบปิด
ต้องทำโดยแพทย์ผู้ที่เชี่ยวชาญซึ่งยังมีจำนวนไม่มากนัก
อาจจะบวมช้ำนานกว่า
ราคาจะสูงกว่าแบบปิด


เทคนิคการศัลยกรรมจมูกแบบเปิด (Open Rhinoplasty)

 

ขั้นตอนการรักษา

ในการผ่าตัดศัลยกรรมจมูกในครั้งแรกจะใช้เวลาประมาณ 1-3 ชั่วโมง ซึ่งขึ้นอยู่กับกรณีของคนไข้แต่ละราย ส่วนการผ่าตัดเพื่อแก้ไขผลหรือการศัลยกรรมจมูกซ้ำสองนั้น อาจกินเวลามากขึ้นไปอีก กระบวนการของการผ่าตัดมีดังนี้

ให้ยาชา : แพทย์พิจารณาให้ใช้ยาชาเฉพาะจุดเท่านั้นก็เพียงพอ
ลงมือผ่าตัด : กระบวนการผ่าตัดเพื่อแก้ไขปัญหาของจมูกสามารถเป็นได้ทั้งการการศัลยกรรมจมูกแบบเปิดหรือแบบปิดก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกรณี วินิจฉัยของแพทย์ และการตกลงกับคนไข้
ลงมือปรับเปลี่ยนรูปทรง : ในขั้นตอนนี้แพทย์จะลงมือปรับเปลี่ยนรูปทรงของจมูกไม่ว่าจะเป็นการลดขนาด เพิ่มขนาด หรือดัดตรง (ในรายที่มีปัญหาสันจมูกคดเบี้ยว) ตัดแต่งโครงสร้างที่กีดขวางการหายใจ ส่วนกรณีที่ต้องอาศัยการเสริมรูปร่างหรือปรับแปลงรูปทรง แพทย์อาจอาศัยกระดูกอ่อนจากส่วนอื่นของร่างกาย อย่างที่ใบหู มาใช้ในกระบวนการนี้ด้วย 
ปิดแผลผ่าตัด : หลังจากได้ทำการปรับแต่งรูปร่างของจมูกเรียบร้อยแล้ว แพทย์ก็จะทำการเย็บปิดบาดแผล ซึ่งในบางกรณีแพทย์อาจให้เข้าเฝือกที่จมูกด้วยก็ได้ 

 

การเตรียมตัวก่อนทำศัลยกรรมจมูก

งดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ บุหรี่ อาหารสุกๆดิบๆ  เพราะสารพิษในแอลกอฮอล์ และบุหรี่จะทำให้กระบวนการในการรักษาตัวของการผ่าตัดเป็นไปได้ช้าลง และอาจทำให้ผู้เข้ารับการผ่าตัดมีแนวโน้มที่จะติดเชื้อได้ง่ายยิ่งขึ้น
งดยาทีมีผลต่อความดันและวิตามืน อี  น้ำมันตับปลา และอาหารเสริมต่างๆ  เพราะสิ่งเหล่านี้อาจมีผลต่อการปิดบาดแผล การทำงานของระบบไหลเวียนของเลือดและป้องกันภาวะเลือดออกง่ายในระหว่างการผ่าตัด
งดใช้ยาแก้ปวด อาทิ ยากลุ่มแอสไพริน (Aspirin) หรือ ไอบิวโพรเฟน (Ibuprofen) อย่างน้อย 2 สัปดาห์ เพราะยาเหล่านี้อาจทำให้เลือดไหลออกมากกว่าที่ควรจะเป็นในระหว่างการผ่าตัด  แต่กรณีที่จำเป็นต้องใช้ แนะนำให้ใช้ยาพาราเซตามอนในการบรรเทาอาการปวดเท่านั้น
พักผ่อนให้เพียงพอ

 

การพักฟื้นหลังการผ่าตัด

 • ในช่วง 1-2 วันแรก ควรพักผ่อนมากๆ หลีกเลี่ยงการออกกำลังกาย และระวังการกระทบกระแทก
 • นอนหนุนศีรษะให้สูงปกติ
 • ประคบด้วยน้ำแข็งใน 1-2 วันแรก (ประคบครั้งละ 15 นาที และเว้นระยะห่าง 15 นาที) หลัง 2 วัน ให้ประคบด้วยน้ำอุ่น
 • หลีกเลี่ยงการเคี้ยวอาหารเยอะ ๆ และแสดงสีหน้า ยิ้ม หัวเราะ อย่างพอดีเพื่อไม่ให้แผลได้รับการกระทบกระเทือน
 • หลีกเลี่ยงการอาบน้ำด้วยน้ำอุ่นจัด หรือทำให้บริเวณผ้าที่ปิดแผลเปียก เพราะอาจทำให้แผลหายช้า
 • ไม่ให้บาดแผลโดนน้ำอย่างน้อย 5 วัน หลังจากนั้นล้างหน้าได้ตามปกติ
 • หลีกเลี่ยงฝุ่นและควัน หากเลี่ยงไม่ได้ควรใช้ผ้าปิดปากเพื่อป้องกัน
 • ระมัดระวังการสวมแว่นตาทุกชนิด
 • หลีกเลี่ยงแสงแดด เพราะแสงแดดที่มากเกินไปอาจทำให้ผิวบริเวณจมูกเปลี่ยนสีและเป็นอันตรายได้
 • ไม่ควรแกะบาดแผลหรือเศษเลือดที่ติดอยู่และไม่สั่งน้ำมูกแรงๆ 
 • ถ้ามีอาการผิดปกติ ให้ไปพบแพทย์
 • หลังจาก 5-7 วัน แพทย์จะนัดให้มาดูผลหลังผ่าตัด แพทย์อาจจะนำเฝือกออก และอาจใส่อุปกรณ์เพื่อช่วยดามและรักษารูปทรงของจมูกเอาไว้ในระหว่างที่รอให้แผลหายดี ในเวลานั้นอาการบวมจะยังมีอยู่บ้าง แต่จะค่อย ๆ ลดลงตามลำดับและดีขึ้นราว 85% ภายใน 1 เดือน และจะเข้าที่เป็นปกติในในเดือนถัด ๆ มา บางกรณีนั้นต้องรอถึงราว 1 ปี ถึงจะเห็นผลการศัลยกรรมที่ชัดเจน 

 

รีวิวการเสริมจมูกหลังทำทันที

SIGN IN YOUR ACCOUNT TO HAVE ACCESS TO DIFFERENT FEATURES

CREATE ACCOUNT

FORGOT YOUR DETAILS?

GET A QUOTE

We'll do everything we can to make our next best project!

TOP