4 Polar Body Firm

4 Polar Body Firm

Firming Design

มิติใหม่แห่งการกระชับผิวกาย และขจัดเซลลูไลท์ด้วยเลเซอร์ 4 Polar RF เทคโนโลยีเลเซอร์คลื่นพลังงานความร้อนจากวิทยุ หรือ Radio Frequency ที่ช่วยกระตุ้นการเผาผลาญไขมัน กำจัดเซลลูไลท์ และลดการสะสม พร้อมกระตุ้นผิวกายให้สังเคราะห์ Collagen เพื่อคืนผิวกายที่กระชับ เรียบเนียนตึงสวย ตั้งแต่ครั้งแรกที่ทำ