Dragon Silk Super Lifting

Dragon Silk Super Lifting

Thread Lifts

ที่สุดของการยกกระชับ ของการกระตุ้นการสร้างเส้นใยคอลลาเจนและอิลาสตินด้วย Silk Dragon ผสานเทคโนโลยีทางการแพทย์ เพื่อเพิ่มการยกกระชับ ผลลัพธ์ในแบบที่คุณต้องการ