News & Activities

สัมมนาเรื่อง ผลิตภัณฑ์ที่ได้คุณภาพ ปลอดภัยสวยไม่เสี่ยง

ผ่านไปแล้วกับกิจกรรมดีๆ อีก 1 กิจกรรม ที่ BANGKOK Clinic Revolution ซึ่งคลินิกได้ให้ความสำคัญกับผลิตภัณฑ์และสินค้าที่ได้มาตราฐาน บริการเหนือความคาดหมาย ภายใต้หัวข้อเรื่อง “ผลิตภัณฑ์ที่ได้คุณภาพ ปลอดภัยสวยไม่เสี่ยง” ไปในวันที่ 2 กรกฏาคม 2558 เพื่อมุ่งเน้นถึงความสำคัญและจริงใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ไม่ว่าจะเป็น BOTOX, FILLER, Fat & Firm, Stem Cell, Bodytite งานนี้ ทีมแพทย์และพนักงานของเราได้รับความรู้กันอย่างถ้วนหน้า ถ้าอยากรู้ว่า สวยปลอดภัยไม่เสี่ยงเป็นอย่างไร พบกันได้ที่ BANGKOK Clinic Revocution ทุกสาขาทั่วประเทศ

Tag : สัมมนา,bangkok clinic,สวยไม่เสี่ยง,botox,filler,fat & firm,stem cell,bodytite,ดูดไขมัน สัมมนา , bangkok clinic , สวยไม่เสี่ยง , botox , filler , fat & firm , stem cell , bodytite , ดูดไขมัน

News & Activities Release View more...